Coordination Besos

Coordination : Carles Llop, Aleix Armengol, Rosa Rull, Andrea Caparrós and Carme Garau

Consorcí del Besòs : Antoni Alarcón, Joaquim Calafí

In collaboration with the Col·legi d’Arquitectes de Catalunya